Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS


   SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS - asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.

    Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei  dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.

Sveikatos priežiūros specialisto pareigos:
vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
stebi ir kontroliuoja vaiko asmens higienos įgūdžių ugdymą;
taiko geros higienos praktikos taisykles maisto ruošimo bloke, nuolat vykdo gaunamų maisto produktų kokybę ir saugojimą, maitinimo organizavimo ir maisto paruošimo kokybės kontrolę, prižiūri maisto produktų realizavimo terminų laikymąsi ir maitinimo normas;
dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“;
skaičiuoja dienos raciono maistinę ir energetinę vertę valgiaraštyje nurodant patiekalų išeigą;
stebi, kad būtų laikomasi paros normos vienam vaikui;
vykdo maisto paėmimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą;
ruošia medžiagą maisto produktų, skirtų vaikų maitinimui, pirkimui ir atsako už maisto produktų pirkimo planavimą;
sudaro reikalingų medikamentų sąrašą, juos įsigyja, veda apskaitą;
rūpinasi traumatizmo ir apsinuodijimo profilaktika, vaikų sveikatos apsauga;
organizuoja sergančių vaikų slaugymą, jų išvežimą į ligoninę, prireikus kviečia spec. tarnybas: 01,02,03;
nuolat palaiko ryšius su grupės auklėtojomis.

   Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ sveikatos priežiūros specialiste dirba Julanda Jonienė.