Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
SVEIKA MOKYKLA

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ SVEIKATINIMO GRUPĖS DARBO PLANAS 2014 M.

Eil.Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1.

Ryto mankšta, kūno kultūros užsiėmimai, kasdieninė judri veikla lopšelio-darželio kieme, sporto salėje

Nuolat

Grupių auklėtojos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo pedagogė

2.

Akcija „Į pagalbą paukšteliams“

 Sausis/vasaris

Sveikatinimo grupės nariai, grupių pedagogai, ugdytinių tėvai

3.

Gamtinės medžiagos rinkimas ir panaudojimas sportiniams žaidimams

Rugsėjis/spalis

Grupių pedagogai, ugdytinių tėvai

4.

Renginiai skirti Žemės dienai

2014-03-20 –

2014-04-20

Sveikatinimo grupės narė Jurgita Danisevičienė

5.

Projektas  „Būk sveikas“

2014-01-02 –2014-12-30

Projekto koordinatorė Aldona Česnulienė, sveikatinimo grupės nariai

6.

Prevencinė veikla, pažintinės išvykos

(sporto mokykla, gaisrinė ir kt).

Mokslo metų eigoje

Sveikatinimo grupės nariai, grupių pedagogai

7.

Sportinio inventoriaus judriai veiklai įsigijimas

Mokslo metų eigoje

Sveikatinimo grupės nariai, pavaduotoja ugdymui

8.

Dalyvavimas konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapas

 

Vasaris

Vaida Selevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Jurgita Danisevičienė, Julanda Jonienė sveikatinimo grupės narės

9.

Seminaras „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų  darbo patirtis“

 

Balandis

Jurgita Danisevičienė, Loreta Žulienė, Vilma Januškevičienė –sveikatinimo grupės narės

 

Planą parengė Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ sveikatinimo grupės nariai

 

 

?> ?> ?> ?>


I N F O R M A C I J A
2013-01-15

2013 m. - Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo Lietuvoje 20-metis. Norėdami paminėti šį jubiliejų ir tuo pačiu atkreipti visuomenės dėmesį į sveikatą stiprinančias mokyklas bei jų vykdomas veiklas, kviečiame prisijungti prie akcijos "Būkim žinomi, būkim matomi", kuri startuoja nuo 2013 m. sausio 15 d.
Akcijos "Būkim žinomi, būkim matomi" tikslas - siekti, kad kiekviena sveikatą stiprinanti mokykla turėtų savo simboliką, būtų atpažįstama, mokyklos vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos būtų matomos bei lengvai prieinamos mokyklos bendruomenei ir plačiajai visuomenei.
Akcijos metu siūlome, kad kiekviena sveikatą stiprinanti mokykla savo interneto svetainėje įsidėtų logotipą su obuoliuko ženklu ir užrašu "Sveika mokykla" (pridedame). Patariame aktyvuoti šį logotipą ir po juo skelbti visas mokyklos vykdomas sveikatos stiprinimo veiklas. Šios veiklos bus išskirtos iš kitų veiklų ir taps greičiau pasiekiamos Jūsų interneto svetainės lankytojams (tėvams, specialistams, mokytojams bei kitų mokyklų atstovams). Apie ketinimą prisijungti prie akcijos "Būkim žinomi, būkim matomi", prašome trumpai informuoti elektroniniu paštu nijole.paulauskiene@smlpc.lt.
Taip pat siūlome prie šios informacijos arba nuorodų skiltyje aktyvuoti eilutę su užrašu "Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras" (www.smlpc.lt). Čia rasite aktualios informacijos ne tik apie sveikatą stiprinančias mokyklas, bet ir aplinkos sveikatos, neinfekcinių ligų, mitybos ir fizinio aktyvumo, kvalifikacijos tobulinimo bei kitais sveikatos klausimais.
Tikimės, kad po šios akcijos Jūsų mokykla bus daugiau žinoma kaip sveikatą stiprinanti mokykla, o Jūsų vykdomos sveikatinimo veiklos bus geriau viešinamos ir pastebėtos bei padės mokyklos bendruomenei sveikiau gyventi.

Nijolė Paulauskienė
Visuomenės sveikatos administratorė,
Vaikų sveikatos skyrius
Tel. (8 5) 247 7347