Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
PRIĖMIMO TVARKA


   Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėse nuo 1 iki 1,5 metų - ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1 iki 3 metų - ne daugiau kaip 15 vaikų, darželio grupėse - ne daugiau kaip 20 vaikų, darželio grupėje su žymiais ir vidutiniais kalbos sutrikimais - iki  12 vaikų,  priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti 5 - 20  vaikų. Išimties atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1 metų vaikai. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki spalio 1 d., o esant laisvų vietų - ištisus metus.
   Vaikas priimamas į lopšelį-darželį tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų ir ugdytojų įforminami rašytine sutartimi.

   Priešmokyklinio ugdymo grupėje priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Tėvų prašymu, jeigu vaikas subrendęs tokiam ugdymui gali būti priimamas, kai sueina 5 metai.

   2011-2012 mokslo metams sukomplektuotos šios grupės:
2 ankstyvojo ugdymo grupės;
3 ikimokyklinio ugdymo grupės;
1 priešmokyklinio ugdymo grupė.
PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į ALYTAUS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „PUŠYNĖLIS“
informacija ruošiama