Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
PIENO PROGRAMA


Vaikų mitybos racione turi būti pieno produktų. Šiam tikslui Žemės ūkio ministerija įgyvendina paramą-programą  
,,Pienas vaikams", tuo skatindama pieno produktų vartojimą vaikų ugdymo įstaigose. Pagal šią programą kiekvienas  
vaikas turi teisę darželiuose gauti pieno ir jo produktų mažesne kaina. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  
vaikams už suvartotą geriamą pieną kompensuojama visa jo kaina. Taip siekiama populiarinti pieno ir jo produktų  
vartojimą vaikų tarpe, nes pastebimas vis didėjantis nenaudingų sveikatai produktų (traškučių, gazuotų gėrimų ir kt.)  
skverbimasis į mokyklas.
       Siekiant gerinti vaikų mitybą bei padidinti suinteresuotumą vartoti pieną ir jo produktus, nuo 2005 m. balandžio 1  
d. parama finansuojama iš dviejų šaltinių:
1. Iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo.
2. Iš Kaimo rėmimo programos lėšų (nacionalinė parama).
       Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" programoje ,,Pienas vaikams" dalyvauja nuo 2005 m. balandžio 1 d.    
Lėšos, gautos už sunaudotus pieno produktus, skiriamos:
· vaikų mitybai gerinti
· kitoms įstaigos reikmėms.