Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
LOGOPEDAS


  
LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas  - nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. Logopediniame kabinete sukaupta daug didaktinių, vaizdinių ugdymo priemonių.

    Lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais logopedinę pagalbą teikia Lina Grinkevičienė vyresnioji logopedė.