Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
ADMINISTRACIJA


Lopšelio-darželio direktorė Aldona Česnulienė

Telefonas (8-315) 76550
Elektroninis paštas: ldpusynelis@takas.lt

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorė,  II vadybinė kvalifikacinė
kategorija, auklėtoja metodininkė, vadybos ekspertė.

Išsilavinimas - aukštasis, 1990 -1995 m. studijavo VPU ikimokyklinės
pedagogikos ir psichologijos fakultete ir įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo 
metodininko kvalifikaciją; 1996 m. VPU -magistro studijos, įgijo socialinių
mokslų magistro laipsnį.

Pedagoginis darbo stažas - 33 metai,  vadybinio darbo stažas - 16 m.

1995-2010 m. Alytaus Anzelmo Matučio pradinė mokykla - direktorė.

Nuo 2010 metų lopšelis-darželis „Pušynėlis“ direktorė.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė

Telefonas (8-315) 76 551
Elektroninis paštas: ldpusynelis@takas.lt

Išsilavinimas - aukštasis
II vadybinė  kvalifikacinė kategorija
Specialybė - ikimokyklinė pedagogika ir psichologija
Pedagogo kvalifikacija - vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠYNĖLIS“ DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(parsisiųsti Adobe .PDF formatu)
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Simona Marčiulaitienė

Sveikatos priežiūros specialistė Julanda Jonienė

Vyriausioji buhalterė Ona Rutkauskienė