Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Ekskursija į Alytaus J. Kunčino viešąją biblioteką

Vaikas gali gyventi be knygos, ir pasaulyje tokių vaikų tikrai nemažai. Tai daugiausia dėl skurdo ir tamsos. Tačiau knyga
be vaiko gyventi negali.

Bibliotekininkės Vitalija Pankienė ir Daiva Ivoškienė maloniai pakvietė ,,Boružėlių“ grupės vaikus, lydimus auklėtojų
Redos Jocienės, Jurgitos Danisevičienės bei auklėtojų padėjėjos Elvyros Stražnickienės, apsilankyti knygų namuose -
bibliotekoje. Bibliotekininkės atskleidė, kuo biblioteka skiriasi nuo knygyno. Supažindino su bibliotekos taisyklėmis:
kaip galima pasiimti knygelę namo, kokią ją reikia gražinti. Užminė mįslių apie raštą, knygą, kurių mažiesiems
smalsučiams nepavyko įminti. Pakviesti pavartyti įvairaus storio, spalvingumo, žanro knygas, kiekvienas atrado sau
labiausiai patinkančią. Tarpusavyje lygino didelę ir mažą knygeles. Bibliotekininkės mielai vaikams papasakojo kur, kaip
saugomi įvairūs žurnalai ir laikraščiai, kuriuos galima paskaityti bibliotekos skaitykloje.

Pabuvojome J. Kunčino darbo kambaryje, kuriame saugomos rašytojo knygos, rankraščiai, spausdinimo mašinėlė, bei
pasėdėję ant J. Kunčino sofutės, pasižadėjo tapti rašytojais. Ugdytiniai susidomėję apžiūrėjo Z. Bulgakovo fotografijų
parodą ,,Alytus: vakar ir šiandien“, norėdami atrasti matytas vietas, savo gatvę, namus.

Šios ekskursijos metu vaikai praplėtė ne tik pažinimo, bet ir socalinius įgūdžius. Tikiuosi, kad dabar į šią biblioteką
vaikai užsuks su tėveliais, nes kuo daugiau vaikams skaitoma knygų - tuo jų širdys tauresnės ir geresnės.

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
FOTO PARODOS ,,RUDENS MOZAIKA“  PRISTATYMAS  A. MATUČIO MEMORIALINIAME MUZIEJUJE

Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis“  jau keletą metų bendradarbiauja su Alytaus Anzelmo Matučio memorialiniu
muziejumi. Įstaigos ugdytiniai dalyvauja  čia rengiamose  edukacinėse programose,  parodose,  patys  muziejuje rengia
savo darbelių parodas.


Šių metų spalio 29 d. lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“  auklėtojos su grupe ugdytinių dalyvavo  pačių  surengtoje  foto darbų
parodos ,,Rudeninė mozaika“ atidaryme, vykusiame A. Matučio memorialiniame muziejuje. Parodą pristatė lopšelio-
darželio vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Virginija Malinauskienė. Atidarymo metu lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“
ugdytiniai nuotaikingai deklamavo A. Matučio eiles apie rudenėlį, visi grožėjosi parodoje pateiktomis rudens mozaikų
spalvomis. Surengta parodėlė teikė daug  džiaugsmo ir kūrybinio pasigėrėjimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė
PRIE VĖLINIŲ ŽVAKELĖS...

Ant žemės leidžias Vėlinių naktis,
Danguj žvaigždelių tūkstančiai nušvis,
Uždekim tūkstančius žvakučių
Ir prisiminkim tuos, kur su mumis negali būti.
(eilės V. Kupcikevičiaus)

     Šias eiles lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“ ugdytinė Saulė Patricija Matulevičiūtė deklamavo visiems, susirinkusiems
įstaigos salėje paminėti Vėlinių - mirusiųjų atminimo dienos. Auklėtoja Reda Jocienė, padedant muzikos mokytojai
Jurgitai Stepanavičienei, subtiliai perteikė tikrąsias Vėlinių tradicijas, papročius. Uždegus žvakelę, tylos minute buvo
pagerbti visi iškeliavę amžinybėn. Degant žvakių švieselėms, juntant jų šilumą ir dvelkimą, buvo klausomasi raudų,
dainų, eilėraščių, sakmių apie vėles, gedulingo J. S. Bacho-Guno ,,Ave Marija“ įrašo. Žmogaus gyvenimą palyginus su
gamta, visi buvo pakviesti pažaisti lietuvių liaudies žaidimą ,,Oi tu ieva, ievuže“.

Vaikai pagarbą mirusiems perima ne tiek iš lūpų į lūpas, kiek gražiu suaugusiųjų pavyzdžiu. Nerašytos tradicijos
suprantamos aiškiau ir išlieka ilgiau kiekvieno žmogaus širdyje. Todėl, baigdama Mirusiųjų atminimo dienos paminėjimą,
renginio vedančioji paprašė vaikų, kai su tėveliais lankys savo artimųjų kapus ir degs ant jų žvakutes, nepraeiti pro tuščią
ir apleistą kapą, kurio niekas jau nelanko ir uždekti žvakutę ant jo, tuo išreiškiant pagarbą tiems, kurių jau niekas
nepamena ir nėra jų artimųjų bei branginti mus supančius žmones.


Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja


ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS  ,,PUŠYNĖLIS“  RESPUBLIKINIO KONKURSO  ,,KAMŠTELIŲ VAJUS 2013“
DALYVIS

Respublikinį konkursą ,,Kamštelių vajus 2013“ organizavo nacionalinis dienraštis „Lietuvos žinios“ drauge su
EKODAIKTAI.LT  bei AB „Plasta“ ir  kvietė visus rinkti plastikinius kamštelius. Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis“
bendruomenė ir ugdytiniai  įsijungė į šią  ekologinę idėją. Akcijos metu pedagogės su vaikais kalbėjosi apie švarios
gamtos ir aplinkos  išsaugojimą, jos  grožį,  aiškino apie rūšiavimo svarbą, kad iš surinktų antrinių žaliavų galima gaminti
naujus daiktus.

Iš viso buvo surinkta  10 kg. 835 g., tačiau dalis jų buvo panaudota meniniams darbeliams kurti. Juos sukūrė ,,Bitučių“
gr. ugdytinė Luna Gocentaitė su savo tėveliais.

Spalio 14 d. Alytuje esančioje AB Plasta firminėje parduotuvėje, kuri vienai dienai tapo ir kamštelių surinkimo punktu,
pristatėme konkurso organizatorėms 6 kg. 400 g mūsų įstaigos surinktų kamštelių. Taip pat įteikėme 2 meninius darbus
- ,,Puošnus kibirėlis“ bei ,,Alytaus pušynėlis ir Dailidės ežerėlis“. Už dalyvavimą konkurse vaikai gavo  dovanėlių -
dėlionę ir pieštukus su užrašu  ,,Kamštelių vajus 2013“ bei padėką įstaigos bendruomenei.

Pasibaigus akcijai  su vaikais nusprendėme ir toliau rinkti plastikinius kamštelius ir naudoti juos  kūrybiniame -
ugdomajame procese.

Ačiū visiems už aktyvų, azartišką dalyvavimą!

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

RUDENĖLIO ŠVENTĖ KITAIP...

Rudenėlis jau gerokai  įsibėgėjęs barstydamas savo rudeniškas spalvas ir gėrybes. Rudens  šventę  Alytaus lopšelyje-
darželyje ,,Pušynėlis“ nutarėme surengti kiek kitokią nei įprasta. Lopšelio-darželio vyresnioji ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja Virginija Malinauskienė pakvietė visas įstaigos pedagoges, tėvelius ir ugdytinius,  spalio pirmąją savaitę,
dalyvauti kūrybiniame projekte ,,Rudeninė mandala“.  Projekto tikslas - skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą,
panaudojant gamtinę medžiagą iš gėlyno, miško, sodo ir daržo bei  sudėlioti rudeninę mandalą, kuri teiktų visiems
džiaugsmo ir kūrybinio pasigėrėjimo,  ieškant originalių sprendimų, netradicinių  raiškos būdų.

          Parengiamieji darbai vyko visą savaitę. Auklėtojos  kaupė rudens derliaus gėrybes, gamtinę medžiagą, su vaikais
ją aptarinėjo, analizavo, grožėjosi spalvomis. Galiausiai,  paskutinį savaitės rytą, visas įstaigos kiemas virto kūrybine
dirbtuve. Iš visų sukauptų  šakelių, gėlių žiedelių, akmenėlių ir kitos gamtinės medžiagos,  buvo išdėlioti  nuostabūs
rudens gėrybių kilimai - mandalos. Iš viso 12 skirtingų mandalų. Jos visos įdomios, spalvingos, originalios, žavėjo
fantazija ir kūrybiškumu. Projektą vainikavo šventinis rytmetis, kuris vyko rudeniškame įstaigos kieme. Auklėtojos
sumanymas -  kuo labiau su vaikais prisiliesti prie gamtos. Vaikai gaudė saulės spindulėlį, kad juos sušildytų, žaidė
žaidimus, dainavo dainas, akmenėliais mušdami į ritmą, mojuodami  medžių lapais. Galiausiai visi sustojo į ,,gyvąją“
mandalą.
Ačiū visiems prisidėjusiems organizuojant šią įdomią šventę ir tiems, kurie dalyvavo joje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė
Sveikiname laimėtojus!
Sveikiname Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis”  priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų komandą,
dalyvavusią tarptautiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų  konkurse
,,Sveikuolių sveikuoliai” I etape ir laimėjusią I vietą.
Vaikus konkursui rengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Selevičienė ir sveikatos priežiūros
specialistė Julanda Jonienė.