Svetainę sukūrė: www.pigustinklapiai.lt

   Š.m. gruodžio 15 d.  Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ugdytiniai dalyvavo Kraštotyros muziejaus parengtoje  
edukacinėje programoje „Advento darbai. Kūčios“. Muziejaus darbuotojai noriai bendradarbiauja su mumis, todėl ir šį  
kartą, jau nemažai žinodami apie advento darbus nuvykome pagilinti jau turimas žinias. Muziejininkės supažindino mus  
su advento papročiais, priminė senovės kasdienybę. Žaidėme advento žaidimus, žavėjomės Kūčių stalo patiekalais,  
kurie buvo ypatingi-nuvelti iš vilnos. Edukacinė programėlė ypač patiko berniukams, nes jie vijo virves, pynė pančius.  
Buvome maloniai nustebinti, nes savo darbelius galėjome neštis namo,  padėkojome ir su pakilia nuotaika grįžome į  
darželį. Labai džiaugėmės išvyka, o įgytos žinios tikrai bus naudingos mūsų advento vakaronei.
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Loreta Žulienė.
Padėka už aplinkos tvarkymą

       Alytaus miesto savivaldybės mero 2011 m. rugsėjo 7 d. potvarkiu Nr. M-31 „Dėl Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkurso-apžiūros nugalėtojų paskatinimo“, Švietimo įstaigų kategorijoje, Alytaus lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ paskirta pirmoji vieta  ir  įteikta  mero  padėka „Už gražiausiai tvarkomą aplinką“.

      2011 m. lapkričio 11 d. Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje apdovanoti „Geriausiai tvarkomos mokyklų aplinkos apžiūros - konkurso 2011“ laimėtojai.
      Į geriausiai šiais metais tvarkomų šalies vaikų švietimo įstaigų teritorijų grupę  pateko ir Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“,  už individualumo paieškas tvarkant aplinką  įteiktas  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus padėkos raštas.
Ekskursija į biblioteką

   Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinukai 2011 12-22 d. lankėsi Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Vaikai susipažino su bibliotekinko profesiją. Pamtė, kaip saugomos knygos. Sužinojo ,kokių žurnalų ir laikraščių galima paskaityti bibliotekos skaitykloje. Susipažino su bibliotekos taisyklėmis.
   Visiems buvo įdomu pamatyti Jurgio Kunčino kambarį kuriame yra rašytojo knygos, rankraščiai, spausdinimo mašinėlė. O smagiausia buvo pasėdėti ant minkštos Jurgio Kunčino sofutės.
   Tuo pačiu priešmokyklinukai stebėjo Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojų fotoparodą „Gamta-kultūros lopšys“. Šilta ir jauki mūsų miesto Jurgio Kunčino biblioteka ,į kurią paaugę vaikai tikrai norės sugrįžti.
   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Vaida Selevičienė.
NAUJIENOS
Adventinė vakaronė

   Artėjant didžiausiai metų šventei ir lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ „Boružėlių“ grupės vaikučiai su ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis Loreta Žuliene ir Egle Lisauskiene gruodžio 21 d. sukvietė tėvelius į adventinę vakaronę „Sušilikime visi prie žmogiškumo laužo“.
   Vakaronės metu netrūko jaudulio, nes į svečius buvo pakviesta vienuolė sesuo Ramutė. Ji pasakojo vaikučiams, kas yra Adventas, priminė, kad aplink tvyro rimtis, susikaupimas ir paslaptinga ramybė. Vienuolė papasakojo apie keturias advento žvakeles, o keturi vaikai - angeliukai jas uždegė, palinkėdami visiems meilės, džiaugsmo. Dovanojo šeimoms po mažą širdelę.
   Adventas - ypatingas metas. Taigi ir dainos ramesnės, ir žaidimai ne tokie triukšmingi.
Šventė neprailgo, nes auklėtoja Loreta priminė visiems, kad ilgais ir tamsiais vakarais žmonės dirbo įvairius darbus, vakarodami giedojo. Vakaronės metu vaikučiai plėšė plunksnas, vijo siūlus, sviestą mušė, o kad nebūtų nuobodu patarles prisiminė, sekė pasakas be galo, ėjo ratelius.
   Šio jaukaus renginio pabaigoje visi buvo pakviesti savo širdelėse įžiebti švieselę, kuri padėtų nepaklysti tamsoje ir laimingai sulaukti Kalėdų.
   Išsiskirstėme tikėdami, kad ir tėveliams ši šventė taps prasminga.

                                                                                              Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Loreta Žulienė

Šventinis rytmetis ,,Mes - lietuvaičiai"

Puoselėjant tautiškumo ir pilietiškumo daigelius vaikučių širdelėse, vasario 15-osios rytą lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis" įvyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16-ąjai paminėti. Salėje visus pasitiko ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės vaikų darbų parodėlė ,,Būk laisva, Lietuva".
Renginio vedančioji Loreta Žulienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priminė jog kiekviena save gerbianti tauta turi tai, kas ją išskiria iš kitų: savo istoriją, karta iš kartos puoselėjamas tradicijas, unikalią kalbą, tradicines šventes, savo valstybės simbolius. Buvo iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas, aptarti simboliai. Šventiniame rytmetyje sukosi vaikų rateliai, buvo sakomi eilėraščiai, patarlės. Kankliuojant muzikos pedagogei Linai Kaminskienei pakiliai skambėjo  dainos apie Gimtinę, Tėvynę, o visas prasmingai skambėjusias dainas apvainikavo visų sudainuota ,,Žemėj Lietuvos" (ž. S.Gedos, m. K. Vasiliausko).
Minėjimo pabaigoje direktorė Aldona Česnulienė padėkojo už gražų rytmetį muzikos pedagogei Linai Kaminskienei, renginio vedančiajai Loretai Žulienei bei visoms pedagogėms ir jų auklėtiniams už darbelių parodą. Palinkėjo būti vieningais, atsakingais už savo Tėvynę ir puošti Lietuvą tik gerais darbais.

                                                                                                Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Žiemos palydos

Vasario 21 d. Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis" nuo pat ryto šurmuliavo mažieji ugdytiniai - jie persirengę įvairiomis kaukėmis ruošėsi palydėti žiemą. Į linksmybių sūkurį įsitraukė visų grupių ugdytiniai ir pedagogai. Salėje vaikai  linksmais žaidimais, dainomis ir šokiais gąsdino žiemą, galiausiai visi klegėdami pajudėjo pas žiemos negandų šeimininkę - Morę...

                                                                                                    Nijolė Gurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

NAUJI ,,SVEIKATOS ŽELMENĖLIŲ" DAIGAI

2012 m. vasario 27 d. Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" pedagogai įstojo į Respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją ,,Sveikatos želmenėliai".
Linkime įstaigos pedagogams brandžių idėjų ir sėkmingo darbo asociacijos veikloje.

Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" direktorė Aldona ČesnulienėKaziukas  ,,Pušynėlyje"

Puoselėjant liaudies tradicijas, jau eilė metų Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis"  šurmuliuoja  Kaziuko mugė. Šiais metais iniciatyvą parodė ,,Paukščiukų" grupė. Visą savaitę grupės vaikučiai, vadovaujami kūrybiškų savo auklėtojų Vaidos Selevičienės ir Jurgitos Danisevičienės, ruošė darbelius.  Akys raibo nuo jų įvairovės: iš modelino, siūlų, odos, medžio, popieriaus ir kt.
Šventės organizatoriai norėjo parodyti tėveliams ir svečiams kaip puoselėjamos mūsų tautos tradicijos ir amatai.
       
                                                                                                          Nijolė Gurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
PAUKŠTELIŲ SUGRĮŽTUVĖS

Kai saulė kyla vis aukščiau, o gamtoje pasigirsta pirmieji pavasario šaukliai, labai džiaugiamės, nes žinome, kad ant savo sparnų giesmininkai tarsi atneša ir žemės atgimimą - pavasarį.
Vieną tokį gražų   kovo  rytmetį  į pavasariškai išpuoštą salę, visus Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis"  ugdytinius ir pedagogus  sukvietė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė.   Pasipuošusi ,,Pavasariu" ji pakvietė pasitikti į savo gimtąjį kraštą  sugrįžusių sparnuočių.  O juos visuomet džiugu matyti, netgi kartais vienas kitam pasigiriame, kad jau girdėjome vyturio giesmelę, išvydome  skrendantį gandrą...
Šventėje išties buvo smagu. ,,Pavasarėlis" supažindino vaikus su sugrįžusiais paukščiais, jų sugrįžimo tradicijomis. O ypač įspūdingai suskambėjo ,,paukščių choras", vadovaujamas  meninio ugdymo pedagogės Linos Kaminskienės. Vaikai liaudies instrumentų pagalba čiulbėjo, ulbėjo, giedojo, trimitavo...  Šventės dalyviai dainavo, ėjo ratelius, žaidė žaidimus, klausėsi prietarų, spėjimų, pasakų apie paukštelius, bandė atpažinti paukščių balsus iš įrašų. Šventės pabaigoje ,,Pavasarėlis" pakvietė  dalyvius ir svečius pasivaišinti griežlės iškeptu pyragu.
Su paukščių sugrįžtuvėmis susijusios šventės pagrindinis tikslas - ugdyti pagarbą gamtai, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas. Todėl tikime, kad vaikai ilgai nepamirš gražios šventės, o įgytas žinias pritaikys savo gyvenime.

Reda  Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Seminaras įstaigos darbuotojams

2012 m. balandžio 25 d. (trečiadienis) 13 val. mūsų lopšelyje-darželyje organizuojamas seminaras - mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams tema "Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais?"
Mokymus organizuoja VšĮ "Mokymo ir psichologinio konsultavimo centras", seminaro lektorės - psichologės Gintarė Jurkevičienė ir Vitalija Mikutaitienė. Seminaro tikslas - susipažinti su būdais, kaip užmegzti pozityvius santykius su auklėtinių tėvais ir kaip korektiškai pateikti informaciją apie auklėtinių elgesį.

Direktorė     Aldona Česnulienė
Žaislų paroda

Kiekvieno vaiko svajonė - nukeliauti į žaislų parodą. Lopšelio-darželio "Pušynėlis" priešmokyklinukai lankėsi senųjų žaislų parodoje" ... lyg sektų pasaką slaptingai",  surengtoje Alytaus  Kraštotyros muziejaus darbuotojų. Parodoje vaikučių  laukė guminiai, poroloniniai, plastmasiniai, mediniai žaislai, alaviniai kareivėliai, lėlės,  mašinėlės ir stalo žaidimai. Nors pastaruoju laiku vaikų širdis vis labiau užkariauja šiuolaikiniai, modernūs žaislai ir žaidimai - kompiuteriniai, elektroniniai, interaktyvūs, bet mūsų ugdytiniai mielai priėmė žaislus su kuriais žaidė jų tėvai ir seneliai. Prisukami mechaniniai žaislai žavėjo savo išskirtinumu ir stebino  veikimo principų įvairove. Visi norėjo žaisti su jais. Vaikai apgailestavo, kad jie neturi tokių žaislų, bandė atspėti, kur būtų galima jų nusipirkti. Puikiai vaikai įvertino  triratuką, geležinę mašiną. Spėliojo, kiek ji galėtų pavežti smėlio i sėlio dėžę darželyje. Pažaidę su suktukais sumanė, kad juos galima išsidrožti iš medžio ir nudažyti. Muziejininkės, pristatydamos edukacinę programą, pasakojo,  kad pirmieji pagaminti žaislai - arkliukai, buvo išdegti iš molio, kiti buvo gaminami  iš medžio, gintaro, netgi iš  šiaudų pagamintos lėlės. Seniausiems rastiems žaislams jau daugiau kaip 2500 metų. Parodą įvertinti galime pasakytais vaikų žodžiai - ,,šiandien man pati  laimingiausia ir geriausia diena".
Vaida Selevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.
LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“ PRIPAŽINTAS SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija 2012 m. balandžio 18 d. posėdyje, lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programą puikiai įvertino (79 balai)  ir priėmė sprendimą pripažinti Alytaus lopšelį-darželį ,,Pušynėlis“ sveikatą  stiprinančia mokykla.

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorė  Aldona Česnulienė
Sveikos gyvensenos užsiėmimas

Lopšelio-darželio "Pušynėlis" priešmokyklinukai atsiliepė į kvietimą dalyvauti Sveikos mitybos ir gyvensenos projekte "Supervaikai". Projektą inicijuoja ir rengia "RIMI Lietuva", teisininkų asociacija "Apices iuris" ir visuomenės sveikatos biurai. Projekto metu organizuojamos paskaitėlės vaikams apie sveiką mitybą, praktiniai užsiėmimai: sveikų maisto produktų degustacija, sveiko  maisto derinimo žaidimu su maisto piramide, dantukų priežiūros pratybos.
Balandžio 25 d. į priešmokyklinio ugdymo grupę atvyko Alytaus Visuomenės sveikatos biuro specialistė Renata Kuodienė. Vaikams kalbėjo apie sveiką maistą, maisto piramidės sudėtį, valgymo įpročius, atsakinėjo į vaikų pateiktus klausimus. Ugdytiniai  sužinojo, kad daugiausiai per dieną reikia suvalgyti grūdinių maisto produktų, vaisių ir daržovių. Mažiausiai reikėtų  valgyti saldumynų. Vaikai nustebo, kad šokolado galima suvalgyti tik 40 gamų per dieną, (sunkiausia buvo sužinoti kiek yra 40 gramų). Įdėmiai klausė pasakojimo apie pieną, sužinojo, kad tie kurie nemėgsta gerti pieno jį gali pakeisti kefyru, jogurtu. Sveiko maisto piramidėje suskaičiavo 8 stiklines, o tai reiškia, kad reikia išgerti 8 stiklines vandens per dieną. Praktinių užsiėmimo metu vaikai klijavo sveiko maisto piramidę, mokėsi valyti dantukus. Užsiėmimo pabaigoje Renata įvertino vaikų žinias ir kiekvienam  padovanojo "Supervaiko" emblemą, sveikos maisto piramidės maketą, pavaišino "RIMI" parduotuvės apelsinais.
Užsiėmimas buvo naudingas, informatyvus . Vaikai turėjo galimybę įtvirtinti jau turimas žinias apie sveiką mitybą. Dėkojame organizatoriams.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Vaida Selevičienė.
Vaikų meno projektas "Laivelis mamai"

      Alytaus lopšelis-darželis "Pušynėlis"  įsijungė į Kauno menų darželio "Etiudas" organizuojamą respublikinį projektą "Laivelis mamai". Šis renginys tradiciškai organizuojamas jau devintą kartą ir skirtas Mamos dienai paminėti. Projekto tikslas - išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai  švenčiant Motinos dieną  Lietuvos miestuose, miesteliuose, kaimuose.
Lopšelio-darželio "Pušynėlis" ugdytiniai visą mėnesį kūrė dailės darbelį - laivelį mamai. Laivelius vaikai gamino iš įvairiausių medžiagų: popieriaus, audinių atraižų, gamtinės medžiagos, siūlų, plastiko ir kt.  Laivelius parodai paruošti padėjo ir visi tėveliai.
       Gegužės 4 dieną, nuo pat ryto, visa darželio bendruomenė ruošėsi projekto užbaigimui. Įstaigos kiemas pavirto laivelių prieplaukomis. Takelis, kuriuo vaikai eina į darželį - upe, kuria plaukė didelis laivas su kapitonu - vyresniąja  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Loreta  Žuliene. Vaikai su  mamytėmis sustojo į bendrą ratelį ir ,,apkabino upę". Laikydami rankose pačių pagamintus laivelius dainavo  "Turiu laivelį mažą"...  Ir laivelius plukdė į netradicinius uostus. O uostais tapo medžiai, gėlynai, smėlio dėžės, pavėsinių sienos, baseinai. Kiekvieno vaiko pagamintas laivelis surado savo vietą. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai savo uoste - prie baseino, deklamavo eilėraščius skirtus Mamai.
        Kapitonas, prieš išplaukdamas, sukvietė visas mamas ir vaikus bendrai dainai ir šokiui. Pasibaigus renginiui niekas neskubėjo skirstytis. Visi džiaugėsi vaikų darbeliais. Tai rodo, kad buvo smagu, vaikių laiveliai pasiekė uostą - mamos širdį.

Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" direktorė  Aldona Česnulienė
Seminaras Alytaus lopšelyje-darželyje "Pušynėlis"

     Alytaus lopšelis-darželis "Pušynėlis"  yra Respublikos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai"  narys  ir pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla.  Organizuojant įstaigoje  sveikatos stiprinimo veiklą, darbas vykdomas pagal darbo  grupės parengtą  programą "Augu sveikas". Jos pagrindinis  tikslas - visų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
    Siekiant  įgyvendinti "Augu sveikas" programą, lopšelyje-darželyje "Pušynėlis" vyko seminaras "Sveikatos saugojimas ir stiprinimas ikimokykliniame amžiuje" ir vykdyta gerosios darbo patirties sklaidą miesto ir rajono pedagogams. Jį  organizavo lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Gurevičienė.   Seminaro tikslas - suteikti žinių apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą ikimokykliniame amžiuje, ugdant suvokimą, kad sveikata didžiausia gyvenimo vertybė.
    Savo darbo patirtimi, ugdant vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją, dalinosi lopšelio-darželio pedagogės: A. Jurčiukonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  (vykdė  kūno kultūros valandėlę su ankstyvojo amžiaus grupės vaikais) ir L. Žulienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, organizavo sveikatos valandėlę-viktoriną "Kelionė į sveikatos šalį" su vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikais.
    Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos - V.Januškevičienė ir Reda Jocienė,  parengė ir pristatė pranešimus: "Judėjimo ir aplinkos tyrinėjimo skatinimas ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje" ir "Vaiko sveikatos saugojimas ir stiprinimas - svarbiausias uždavinys ikimokyklinėje įstaigoje".  Seminaro metu pedagogai apžiūrėjo surengtą  lopšelio-darželio ugdytinių darbų parodėlę  "Aš saugus, kai žinau", kurią parengė  įstaigos pedagogės, vadovaujamos auklėtojos L. Žulienės. Darbelių temos: "Saugi aplinka - švari aplinka", "Kelias į namus", "Būk atsargus kelyje".
    Baigiamąjį žodį tarė  seminaro vadovė, ji apibendrino ir įvertino sveikatinimo veiklą įstaigoje ir seminarą užbaigė tokiom mintim:  ,,Viskas prasideda nuo pirmo žingsnelio. Mūsų kelias į sveikatą irgi prasideda nuo pirmųjų žingsnių. Svarbu žinoti ko siekiame, kokio galutinio rezultato norime. Ir nebūtina turėti visų atsakymų iš karto, juos atrasime pakeliui."

Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" direktorė Aldona Česnulienė
PROJEKTO ŽALIASIS KODAS KONKURSAS ,,ŽALI ŽAIDIMAI"

   Alytaus lopšelio-darželio "Pušynėlis" priešmokyklinukai, vadovaujami priešmokyklinio ugdymo pedagogės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Vaidos Selevičienės, ir ,,Drugelių" grupės ugdytiniai, vadovaujami vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Redos Jocienės, nusprendė prisidėti prie gamtosaugos ir ekologinių idėjų sklaidos. Susibūrę į komandas dalyvavome projekto ,,Žaliasis kodas" konkurse ,,Žali žaidimai". Šio konkurso tikslas - ekologinis vaikų ugdymas per grupinę kūrybinę veiklą, padedant mokytojoms.
   Kūrybinės grupelės, vadovaujamos mokytojų, kūrė darbelius iš antrinio naudojimo žaliavų. Ir tai skatino pagalvoti, kaip rūpintis žeme, gamta, gyvūnais ir nepakenkti pasauliui, kuriame visi gyvename. Konkursui buvo pateikti su ekologija susiję žaislai ir grupės papuošimai: ,,Dalmantinas", ,,Namelis", ,,Paukšteliai", ,,Gėlėti burbulai".
   Konkursui pasibaigus, komandinio darbo nariai su jam vadovavusiomis pedagogėmis buvo pakviesti į Vilniaus teatrą ,,Lėlė". Visus atvykusius pasveikino ir padėkojo už dalyvavimą konkurse projekto įkūrėja, Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Nors nelaimėjome prizinių vietų, tačiau buvome nustebinti dovanomis ir matėme puikų lėlių teatro spektaklį vaikučiams ,,Bitė Maja" .
   Dalyvavimas projekte įkvėpė pamąstyti apie mus supantį grožį bei jam kylančias grėsmes ir atidžiau apsidairyti aplinkui...

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Šeimos šventė ,,Ačiū Jums už rūpestį ir meilę"

      Saulė, pavasario dvelksmas, pirmieji  gėlių žiedai atnešė į mūsų žemę pačias gražiausias šventes - Motinos dieną, Šeimos dieną. Netrukus  atskubės ir geltonkasė vasara, o kartu ir Tėvelio diena. Šios šventės svarbios kiekvienam, todėl  gegužės 18 dieną į Alytaus lopšelį-darželį ,,Pušynėlis" rinkosi ,,Boružėlių" grupės vaikučiai ir jų  tėveliai paminėti jas.
      Vaikai, padedami savo mokytojų Eglės Lisauskienės, Loretos Žulienės bei meninio ugdymo pedagogės Linos Kaminskienės padovanojo  savo tėveliams nuoširdžiausią dovaną - puikių dainų puokštę, skambias eiles, įspūdingus šokius.
       Ugdytiniai stebino tėvelius ir neįprastomis dainomis, kai  supdami lopšį dainavo Keistuolių teatro ,,Karalių lopšinę" ir šoko šiuolaikinius šokius. Puikius sugebėjimus parodė inscenizacijoje ,,Lepūnėlis", pašmaikštaudami apie tai,  kaip kartais tėveliai pataikauja savo atžalomis.
       Šventės metu buvo sakomos patarlės, posakiai apie motinos ir tėvo meilę, pagarbą ir senolių išmintį. O tėveliams surengtas nelengvas šmaikščių mįslių konkursas, privertė visus pamąstyti ir šypsotis.
      ,,O dabar užteks sėdėti, šen į ratą patrepsėti" - tokiais žodžiais pedagogės pakvietė tėvelius bendram šokiui.
       Šventės pabaigoje vaikučiai tarė nuoširdų ,,Ačiū" savo tėveliams, o tėveliai padėkojo mums už įdėtą triūsą, kantrybę, supratingumą, atlaidumą ir gerumą, nes mes esame antroji jų vaikučių šeima. Mes visada jautėme šiltą  tėvelių bendravimą ir žinome, kad tik kartu mes parodėme vaikučiams, koks didelis ir įdomus pasaulis, kaip dera jame gyventi ir elgtis, kaip svarbu mums šeima.
        Tėvų veiduose švytėjo šypsenos, atrodė laimingi, o mums, pedagogams, tai ir yra didžiausias įvertinimas.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Loreta Žulienė
Šventinis rytmetys ,,Smėlio pasakojimai"

   Saulėtos dienos, vasaros grožis, gamtos garsai įkvepia ir skatina kurti kažką įdomaus, naujo, nepaprasto.
   Antri metai dalyvaujame tęstinėje vaikų kūrybos iš smėlio fotografijų parodoje ,,SMĖLIO PASAKOJIMAI-2012". Taip prisidedame prie Kauno lopšelio-darželio ,,Mažylis" vykdomo vaikų socialinių gebėjimų ugdymo projekto ,,Vaikai vaikams". Projekto metu siekiama lavinti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą, kuriant įvairius statinius ir erdvines skulptūras iš smėlio.
   Ankstyvą antradienio rytą visa Alytaus lopšelio-daželio ,,Pušynėlis" bendruomenė ir tėveliai rinkosi į šventiškai išpuoštą įstaigos kiemą. Netikėtai, tarsi iš pasakų knygos,  jame pasirodė Pasakų Karalienė - vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė, lydima dvariškių: princų ir princesių. Jie ieškojo rūmų, kuriuose galėtų apsigyventi. Karalienė domėjosi ką vaikučiai veikia savo rūmuose - darželyje. Grojant meninio ugdymo pedagogei Linai Kaminskienei, sukosi linksmi rateliai,  skambėjo nuotaikingos dainos. Karalienė, norėdama patikrinti vaikų žinias ir išmintį, minė mįsles. Prizai už mįslių įminimą keliavo į vaikų ir bendruomenės narių rankas. Pasakų Karalienė labai nuliūdo sužinojusi, kad negalės gyventi vaikų rūmuose - darželyje. Jos liūdna išraiška nuteikė vaikus kūrybai, nuo mažiausio iki didžiausio. Jie  statė karalienei pilis, kepė iš smėlio  pyragus ir puošė juos įvairiomis gamtinėmis medžiagomis. Vaikai savo kūryboje nuoširdžiai atskleidė savo vidinį pasaulį,  išreiškė tai, kas jiems artima ir suprantama. O jų išmonė,  fantazija  ir kūryba pranoko visų lūkesčius ir tuo visi dalyviai labai džiaugėsi.
     Kartais atrodo, kad ir mums, suaugusiems, verta iš vaikų kažko pasimokyti... Tad kurkime ir puoškime pasaulį paprastais, bet nuoširdžiais darbais ir vaikai būdami šalia darys tą patį.

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vaikai mokėsi pažinti Europos kalbas

       Alytaus lopšelio-darželio "Pušynėlis" priešmokyklinės grupės vaikučiai su mokytoja Loreta Žuliene rugsėjo 26 dieną vyko į Senamiesčio pradinę mokyklą. Mes buvome pakviesti į projektą "Daug kalbų - daug darbų''. Ši diena skirta Europos kalboms paminėti.     
        Mokykloje buvome maloniai sutikti. Aktų salėje, drauge su kitais vaikučiais, gavome užduotėles ir pagalbininkus ketvirtokus su  mokytoja J. Šiupynaite.  Keliavome mokyklos ,,labirintais", aplankėme biblioteką, valgyklą, kol suradome klasę, pagal sutartinį ženklą. Ketvirtokai mus susodino į suolus. Mokytoja  supažindino su keliomis kalbomis. Sužinojome kaip ispaniškai, prancūziškai, latviškai skamba žodis "DRAUGAS" , piešėme šypsenėles, o susikibę už rankučių siuntėme jas vieni kitiems  ir džiaugėmės, kad susiradome daug draugų. Atlikę visus darbelius grįžome į aktų salę, kurioje vyko "Meškos medžioklė", kas ypač visiems patiko. Vaikučiai kopė per kalnus, brido per pievas, plaukė per upę, kol surado meškos olą. Suradę išsigando ir puolė bėgti, o tai darė ne tik judesiais, bet ir anglų bei lietuvių kalbomis. Projekto pabaigoje buvome apdovanoti  knygelėmis.
         Į darželį grįžome susipažinę su mokykla, išgirdę naujų žodžių, kupini įspūdžių ir geros nuotaikos. Dėkingi Senamiesčio pradinei mokyklai, kad mus pakvietė dalyvauti projekte.

Loreta Žulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kas ji?
Mokytojo širdis.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.
Kas ji?


Su Tarptautine Mokytojų diena !


Sveikina Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" administracija
Projektas ,,Riedėk, riedėk obuoliuk" Alytaus lopšelyje-darželyje "Pušynėlis"

Spalis - tikras rudens mėnuo. Į sodus ir daržus atslenkantis ruduo primena, jog ateina svarbus derliaus ir pasiruošimo žiemai sezonas.
Visą savaitę lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis" buvo tikras sujudimas - vyko projektas ,,Riedėk, riedėk obuoliuk". Projekto organizatorė vyresnioji auklėtoja Loreta Žulienė. Kas mokėsi dainuoti daineles, eilėraštį deklamuoti, kas vėrė džiovintų obuolių karolius, piešė sodą, tapė, lipdė obuoliukus, aplikavo obelis. Kepė obuolių pyragus.
Spalio 3-ąją į lopšelio - darželio kiemą su maišu obuolių atstriksėjo kiškutis (vyr. auklėtoja Loreta Žulienė), atnešė vaikams vitaminų - obuolių. Norėjo sužinoti, ar vaikai supranta obuolių naudą, o taip pat įsitikinti, ar vaikai greiti ir vikrūs. Buvo organizuotos estafetės tarp grupių ir grupių komandų: kas greičiau surinks ir sudės į pintinę, parveš karučiu, perduos ir atneš ant raketės obuoliukus. Lopšelio - darželio kiemas aidėjo nuo skandavimų, plojimų. Visus vaikus sujungė bendras ratelis ,,Obelėlė", kurio metu atsineštus obuolius dovanojo draugams.
Gražų spalio 5-osios rytą visi vaikučiai ir auklėtojos buvo šventiškai nusiteikę. Grupėse nukrauti stalai atsineštomis vaišėmis: nuostabaus skonio, įspūdingo dydžio obuolių pyragais, obuolių sultimis, kompotais, obuolienėmis ir tyrelėmis. Darželio salė pasipuošė rudeniniais darbeliais iš obuolių. Prisirinko raudonų - priešmokyklinės gr., geltonų - ,,Boružėlės" gr., žalių - ,Bitučių" gr., margų - ,,Drugelių" gr. obuoliukų - vaikučių. Pasirodžiusi šalna, auklėtoja metodininkė Vaida Selevičienė, stebėjosi, kad obuoliukai šoka, dainuoja, deklamuoja ir šalnos nebijo. ,,Obelėlė", vyresnioji auklėtoja Loreta Žulienė, papasakojo apie obuolių naudą, vaišino skirtingų rūšių ir skonių obuoliais, užminė mįslių apie juos. Vaikai lenktyniavo rikdami geltonus, žalius, raudonus obuolius į pintines. Daug sumanumo prireikė norint atsikąsti obuolio, pririšto ant virvutės, neliečiant jo rankomis. Obuoliukai nepabijojo Vėjo (vyresnioji auklėtoja Jurgita Danisevičienė), kuris grąsino nupurtyti, nei kirmėlytės (vyresnioji auklėtoja Reda Jocienė), kuri kėsinosi iš obuoliukų pasidaryti sau namelį, o dainavo nuotaikingas daineles apie vėją niekadėją, apie kirmėlytės namelį. Už sumanumą ir aktyvų dalyvavimą projekte ,,Obelėlė" kiekvienai grupei įteikė padėkos raštus. Visi obuoliukai išriedėjo į grupes prie rudeninėmis vaišėmis nukrautų stalų.
Projekto pabaiga sutapo su Tarptautine mokytojų diena. Įstaigos direktorė Aldona Česnulienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė tarė sveikinimo žodžius, dovanojo kiekvienai pedagogei po rožės žiedą su palinkėjimu. Pedagogėms Jurgitai Danisevičienei, Redai Jocienei, Vilmai Januškevičienei perdavė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkas.

Alytaus lopšelio-darželio "Pušynėlis" vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė
Moliūgų derlius

Ruduo-derliaus metas. Laikas, kai daržas pasipuošia per vasarą subrandintomis daržovėmis.
Šią savaitę nemažas sujudimas vyko lopšelio-darželio "Pušynėlis" kieme. Ant įstaigos laiptų pradėjo rikiuotis darželio daržo lysvėje užauginti moliūgai.
Pavasarį kilusi idėja pasodinti įvairių moliūgų sėklų, atėjus rudeniui davė rezultatus. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinai padedami  pedagogės Vaidos Selevičienės ir kiemsargės Birutės Palukaitienės, užaugino gausų moliūgų derlių. Vaikai džiaugėsi juo, kad savo mažosiomis rankelėmis prisilietė prie žemės ir užaugusias daržoves galėjo parodyti visiems lopšelio-darželio vaikams ir darbuotojams. Šį rudenį lopšelio-darželio "Pušynėlis" ugdytiniai netik augino moliūgus, bet galėjo stebėti lysvelėje augančius agurkus, pomidorus ir salierus.

Lopšelio-darželio "Pušynėlis" vyresnioji ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja Reda Jocienė
Svečiuose tarnybinis šuo Enzo

Spalio 22 d. Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis" jautėsi neramus  šurmulys - mes laukėme svečių, tik svečias, šį kartą neįprastas, o  respublikoje nusipelnęs, pirmos vietos  daugiakovės pirmenybėse laimėtojas 1,7 metų belgų aviganis Enzo.
Prisipažinsime, buvo šiek tiek nedrąsu, kaip tokiame būryje vaikų, o jų buvo 95, elgsis palaidas šuo. Tačiau nuogąstavome be reikalo, nes Enzo šeimininkas Alytaus apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių kuopos kinologų grupės specialistas Eimantas Senikas puikiai mokėjo valdyti savo augintinį.
Pagal lopšelio-darželio ugdymo programą vaikučiai yra supažindinami su gyvūnais, todėl mums buvo puiki galimybė iš arčiau pamatyti ir praktiškai stebėti šuns Enzo pasirodymą. Vaikams buvo papasakota, kaip tarnybai atrenkami šunys, kokiais etapais jie dresuojami, kaip jie dalyvauja gelbėjimo operacijose, paklūsta komandoms. Ugdytiniai sužinojo, kad Enzo geba rasti pasiklydusį žmogų, pamestus daiktus, suuosti narkotines medžiagas ir kita.
Per aikštelę nuvilnijo džiugus vaikų klegesys, kai šuo Enzo nenorėjo paleisti iš nasrų ,,grobio" ir pakibo ore.
Viešosios tarnybos specialistas kinologas Eimantas Senikas yra mūsų auklėtinės, priešmokyklinukės Smiltės tėvelis, mergaitė didžiavosi savo tėveliu ir susikaupusi jį stebėjo.
Vaikams pasirodymas labai patiko ir buvo palydėtas gausiais plojimais.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Žulienė
Švarių rankų šokis" lopšelyje-darželyje "Pušynėlis"

Per nešvarias rankas plinta įvairios virusinės ir bakterinės infekcijos, galinčios sukelti rimtų pavojų sveikatai. Todėl labai svarbu higienos įpročius pradėti formuoti jau ankstyvoje vaikystėje.
Neabejodami atsiliepėme į ULAC kvietimą dalyvauti akcijoje "Švarių rankų šokis" ir kūrybiškai pažvelgti į švarių rankų svarbą.
Priešmokyklinės grupės ugdytiniai, vadovaujami priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vaidos Selevičienės, rekomenduojamus rankų plovimo veiksmus sujungė į linksmą šokį.

Aldona Česnulienė lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorė,
Sveikatos stiprinimo grupės narė


Sparnuočiai mūsų draugai

Šalta ir speiguota žiema yra tikras išbandymas pas mus žiemoti pasilikusiems paukščiams. Dėl didelio šalčio ir gausaus sniego paukšteliams sunku surasti lesalo.
Sparnuočiams į pagalbą suskubo lopšelio-darželio "Pušynėlis" ugdytiniai ir pedagogės. Paukštelių globa žiemą - tai ne vien malonumas atlikti gerą darbą, bet ir puiki proga padėti vaikams pažinti Lietuvoje žiemoti pasilikusius paukščius.
Lopšelio-darželio "Pušynėlis" kieme esančias lesyklėles prižiūri vyresniųjų grupių vaikučiai, padedami savo auklėtojų. Vaikai žino, kuo reikia maitinti paukščius, ką jie labiausiai mėgsta. Todėl į lesyklas pribėria saulėgrąžų, grūdų, linų sėklų, o zylutėms pakabina nesūdytų lašinių gabalėlį.
Kol už lango didelis speigas, maisto į lesyklėles padeda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Selevičienė. Šalčiui kiek atsitraukus prie lesyklų vėl skuba vaikai. Kiekvienoje žaidimų aikštelėje yra po lesyklėlę. Mažieji lopšelio - darželio ugdytiniai paukštelius lesyklėlėse stebi pro langą.
Padėdami paukšteliams žiemą, tikimės jų padėkos pavasarį.


Lopšelio-darželio "Pušynėlis" vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vilma Januškevičienė

Projektas "Kamuoliukas greituoliukas" lopšelyje-darželyje "Pušynėlis"

Ilgą laiką dirbdamos su vaikais pastebėjome, kad vienas iš pirmųjų žaislų dažniausiai būna kamuolys. Kamuolys skatina vaikus veikti: ridenti, nešti, spirti, mėtyti. Veikdami vaikai susipažįsta su kamuolio savybėmis, pradeda domėtis sporto šakomis, kuriose žaidžiama su kamuoliu.
Šie metai paskelbti sveikatingumo metais. Lopšelyje - darželyje vykdomas projektas ,,Kamuoliukas greituoliukas". Projekto metu ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės vaikai susipažino su kamuolio istorija. Multimedijos pagalba auklėtoja - metodininkė Loreta Žulienė, pasakojo kada atsirado kamuoliai, iš ko jie buvo padaryti, kaip su jais žaidė. Vaikai susipažino su sporto šakomis, kuriose naudojami kamuoliai. Įtraukus į projektą tėvelius, vaikai galėjo pradžiuginti draugus atsineštais kamuoliais.
Antroje projekto dalyje buvo organizuojamos linksmosios estafetės tarp grupių. Sportinės veiklos metu, atlikus mankštą vaikučiai keliavo į Kamuoliukų šalį, kurioje visos estafetės vyko tik su kamuoliais: ,,Šokliukai - ragai", ,,Nunešk ir parnešk", ,,Kamuoliukas šaukšte", ,,Siųsk kitam"  komandoms labai patiko. Grojant nuotaikingai muzikai, draugai ragino vieni kitus skanduodami ir plodami.
Visi buvo šaunūs, linksmi, gerai nusiteikę. Išmokę naujų sportinių žaidimų, pagirti už aktyvų dalyvavimą, greitumą, vikrumą, už pastangas gerai atlikti užduotis, palinkėjus augti sveikais, nesirgti, išdalijus prizus su geromis emocijomis išsiskirstėme į grupes.
Trečioji projekto dalis vyko lauke.Vaikai rideno sniego kamuolis iš jų lipdė besmegenius. Mažieji padedami auklėtojų  juos piešė ant sniego. Visiems buvo smagu.

Alytaus lopšelio-darželio "Pušynėlis"ikimokyklinio ugdymo auklėtoja- metodininkė Loreta Žulienė

Lopšelis-darželis "Pušynėlis" respublikinio plenero ,,Sniego karalystėje" dalyvis

Pleneras ,,Sniego karalystėje" skirtas Sveikatingumo metams pažymėti. Jo iniciatorius, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis, pakvietė visas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes stiprinti vaikų sveikatą, skatinant juos aktyviai judėti ir kurti sniego bei ledo skulptūras.
Visa lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" bendruomenė džiugiai nusiteikusi bendravimui ir bendradarbiavimui įsitraukė į kūrybinę veiklą. Aktyviai veikdami gryname ore ugdytiniai stiprino savo sveikatą. Įtvirtino žinias apie ledo ir sniego savybes, jų naudą bei pavojų  žmogaus sveikatai, minė mįsles. Statė ,,Katytės namelį", ,,Voverytę prie vaišių stalo", ,,Kirmėlytę" iš spalvotų ledo figūrėlių, dėliojo ,,Medį", ,,Saulę mandalą". Kūrinius iš sniego dekoravo gamtine medžiaga ir purškiamais dažais. Džiaugėsi žiemos pramogomis: važinėjosi rogutėmis, čiuožė slidėmis.
Visa bendruomenė gėrėjosi puikiais kūrybiniais darbais, į kuriuos buvo įdėta daug darbo, sumanumo, entuziazmo, džiugių emocijų ir vaikų krykštavimo...

Reda Jocienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja


LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PAMINĖJIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PUŠYNĖLIS"

Vasario 15 d. Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis"  ugdytiniai su pedagogėmis paminėjo  Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - Vasario 16-ąją.
Renginio vedančioji, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė, pasipuošusi  tautiniais drabužiais, priminė Lietuvos kelią į  nepriklausomybę, svarbiausius istorinius faktus, tautinius  simbolius. Visi renginio dalyviai sugiedojo tautišką giesmę.
Šventiškai nusiteikę lopšelio-darželio ugdytiniai  savo pagarbą ir meilę Tėvynei Lietuvai  reiškė skambiomis dainomis, liaudies žaidimais ir šokiais,  poetų posmais apie gimtą šalį, netgi kai kur pavartodami   dzūkišką tarmę.
Šventinį rytmetį pedagogė užbaigė tokiais žodžiais: ,,Mes Lietuvos piliečiai, esame atsakingi už savo Tėvynę, tad gyvenkime meile Lietuvai ir puoškime ją tik gerais darbais".

Nijolė Gurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Visuotinė rytmetinės mankštos savaitė

Rytmetinė mankšta - vienas pirmųjų vaiko dienotvarkės elementų darželyje. Ji pažadina vaiko organizmą, nuteikia jį darbingai, formuoja taisyklingą laikyseną, gražią eiseną. Vaikams, kurie nuolat atlieka rytmetinę mankšta, dingsta mieguistumas.

Rytmetinės mankštos metu vaikai ne tik pramankština kūną, bet ir gerai nusiteikia visai dienai. Vasario 11 dieną  lopšelyje-darželyje prasidėjo visuotinės mankštos savaitė, kuri tęsėsi iki vasario 21 dienos. Kiekvieną rytą 8.00 valandą sportiškai nusiteikę vaikai ir jų auklėtojos rinkosi į salę ir nekantriai laukė prasidedančios mankštos. Rytmetinę mankštą organizavo sveikos gyvensenos konsultantė Aldona Česnulienė. Mankštos tikslas - patirti judėjimo džiaugsmą, smagiai pradėti dieną.

Fizinio aktyvumo skatinimas svarbi programos "Augu sveikas", vykdomos lopšelyje-darželyje, dalis. Vaikai skatinami ir mokomi kuo daugiau judėti, mankštintis, žaisti judriuosius žaidimus, šokti. Kiekvieną savaitės dieną mankštinomės visi kartu salėje, žaidėme judriuosius žaidimus, įgaudami geros energijos, puikios nuotaikos visai diena. Tikimės, kad ši sveikatingumo idėja gyvuos lopšelio-darželio bendruomenėje,  kiekvieną rytą dalyvauti mankštoje, kuo daugiau judėti.

Lorta Žulienė, sveikatinimo grupės narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
LAI SKAMBA DZŪKIŠKA ŠNEKA

Paskutinę žiemos dieną į Alytaus ,,Pušynėlio“ lopšelį-darželį rinkosi miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogės, dalyvauti  
seminare  „Tarmiškos kalbos puoselėjimas vaikų darželyje“. Šios programos tikslas - ugdyti vaikuose tautinę savimonę,  
pagarbą dzūkų krašto kultūrai, papročiams, tradicijoms ir kalbai.
„Jokia išmokta kalba žmogui netampa tokia sava ir artima, kaip gimtoji tarmė. Tarmiškai kalbančio žmogaus gera, malonu  
klausytis - jis net nejunta kalbąs kitaip, tačiau jo reiškiamos mintys tarsi spalvingesnės nei kalbant taisyklinga bendrine  
kalba...“  Šiais žodžiais pranešimą  „Dzūkų tarmės kilmė - dzūkų būdo atspindys“ pradėjo vyresnioji ikimokyklinio ugdymo  
auklėtoja Jurgita Danisevičienė. Pedagogė seminaro medžiagą pateikė susistemintai,   naujausių informacinių technologijų -  
skaidrių pagalba. Klausėmės tarmiškos kalbos iš rinktinės „Marcinkonių šnektos tekstai“, niūniavome dzūkiškas melodijas.
„Pasikvieskime į darželį močiutę, galinčią papasakoti apie savo vaikystę ir piemenavimą, padainuoti dainų, pasekti pasakų,  
tuomet  dvasinis poveikis vaikams ir jų noras patiems išmokti šių kūrinių būtų dar didesnis,   pasiūlė vyresnioji ikimokyklinio  
ugdymo auklėtoja Reda Jocienė. Gimtoji tarmė yra puiki jungtis, galinti natūraliai sieti į darnią visumą kalbą, jos sandarą ir  
istoriją, tautosaką, etnokultūrą, literatūrą. Pedagogė paruošė pranešimą “Gimtoji tarmė: mokymo principai ir galimybės  
ikimokykliniame amžiuje“. Skaidrėse galėjome išvysti įvairių renginių, švenčių akimirkas, gilinti žinias, kaip padėti vaikui  
perimti gimtosios kalbos etninį raiškos paveldą, puoselėti gyvąjį, tarmišką vaikų kalbėjimą, kaip panaudoti tautosaką ir  
grožinę literatūrą kalbos  suvokimo tobulinimui bei žodžio reikšmės įvairovės atskleidimui.
Išklausius  pranešimus priešmokyklinės grupės vaikai ir jų pedagogės pakvietė stebėti praktinę ugdomąją veiklą „Lai  
skamba dzūkiška šnekta“.  Šventę mažieji pradėjo dzūkiška daina „Už žalių miškelių“, kurią išgirdusi ikimokyklinio ugdymo  
auklėtoja metodininkė Vaida Selevičienė iškart pažino dzūkus dainuojant.  „Nesisarmacykim dzūkiškos šnektos, ba ji labai  
sena ir labai graži“ - porino pedagogė. Vaikai išgirdo pasaką be galo, šoko mūsų krašto tradicinius ratelius „Šuldi ruldi“,  
„Dribsiuką“.  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Loreta Žulienė dalijo patarimus, kad vaikai linksmi, draugiški ir  
geraširdžiai augtų.  Dzūkai geba ne tik šokti ir dainuoti, bet ir pajuokauti. Visiems ypatingai patiko šokis su lazdomis „Mikit
“, kurį šoko mergaitės.
Seminarą užbaigė vyresnioji muzikos mokytoja Lina Kaminskienė, pakvietusi viešnias išmokti kelis dzūkiškus šokius.  
Pedagogės džiaugėsi seminaro naujoviškumu ir  dalijosi patirtais įspūdžiais.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Danisevičienė
,,PUŠYNĖLYJE" - KAZIUKO MUGĖS ŠURMULYS

Kaip ir kiekvienais metais, atėjęs pavasaris į mūsų šalį atneša Kaziuko šventę, kuri neatsiejama nuo šurmuliuojančios mugės. Kovo 4 dieną mūsų įstaigoje nuo ankstyvo ryto vyko malonus šurmulys - auklėtojos su vaikučiais išdėliojo ant stalų savo rankų darbo grožybes ir laukė pirkėjų. Šiai šventei, vaikai kartu su auklėtojomis, ruošėsi iš anksto. Visą savaitę visose darželio grupėse vaikai kūrė, gamino įvairius darbelius: vėrė karolius ir apyrankes iš modelino, makaronų, juos dažė, komponavo margaspalves gėles, sages, gamino iš įvairių medžiagų vazas, medalius, pynė juostas. Akys raibo nuo įvairių ryškių spalvų.
Pirko  draugai,  tėveliai,  seneliai ir įstaigos darbuotojai bei pedagogai. Toks renginys suburia, suartina darželio bendruomenę, lavina ugdytinių kūrybiškumą, estetinį, meninį suvokimą.

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Dalia Stašiūnienė
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis"

2013 m. kovo 18-24 dienomis Alytaus lopšelis-darželis "Pušynėlis" prisidėjo prie "Vaikų linijos" organizuojamos akcijos "Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ", kuri tapo tradicine ir jau ketvirtus metus iš eilės skatino mažylius, paauglius ir suaugusiuosius užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo.
Savaime aišku, kad tėvams ir pedagogams rūpi, jog vaikai kuo anksčiau - dar ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje - išsiugdytų nuostatas, neleidžiančias patyčioms klestėti mokykloje. Vaikai smalsūs, žingeidūs, todėl laiku suteikus reikalingų žinių ir lavinant socialinius įgūdžius, galima padėti gerus pamatus, ugdant dorą žmogų. Šios akcijos metu, pedagogai siekė puoselėti pagarbius, draugiškus santykius tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų.
Kiekvieną savaitės dieną darželyje mokėmės tolerancijos, pagarbos, draugiškumo, supratimo, užuojautos, gerumo: ugdytiniai dalyvavo pokalbiuose, klausėsi kūrinėlių, žiūrėjo senosios animacijos filmus ir juos aptarė, dainavo daineles apie draugystę, šoko ratelius, kūrė plakatus, dalyvavo sportinėse estafetėse ,,Mes kartu - jėga", grupelėmis atliko kūrybinius darbelius.
Namuose vaikai su tėveliais gamino puslapius knygai "Mintys apie draugystę", o taip pat dovanėlę-atvirutę savo draugui.
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė paruošė lankstinuką tėvams ,,Mes prieš patyčias".
Baigiamuoju veiksmo savaitės akcentu, ugdymo įstaigoje, tapo apsikeitimas dovanėlėmis bei draugystės juostelėmis. O lauke, susikibę už rankų, padarėmė tradicinę flashmob'us šypsenėlę.
Dėkojame tėveliams prisidėjusiems prie akcijos tikslo įgyvendinimo - gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą,  skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų bei suaugusiųjų tarpusavio  santykius.
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ - tai paskata būti dar draugiškesniais nei buvome iki šios dienos.

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Nacionalinis renginys ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą" lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis"

     Kovo 28 d. Kėdainiuose vykusioje nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Sveikesnis vaikas, sveikesnis gyvenimas, sveikesnė ateitis",  buvo duotas startas kitam nacionaliniam renginiui - ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų banga per Lietuvą", kuris turi nuvilnyti per visą šalį ir apimti tolimiausius jos regionus. Tai sveikatą stiprinančių mokyklų gerosios patirties pristatymas įstaigos bendruomenei ir miesto visuomenei.
     Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" atsiliepė į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro  raginimą ir aktyviai įsitraukė į 2013 m. -  Sveikatingumo metams skirtą nacionalinį renginį  ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą".
     2013 m. balandžio 24 d. įstaigoje vyko gerosios patirties -  parodos ,,Aš noriu augti sveikas" pristatymas. Salėje buvo eksponuojami vaikų dailės darbeliai, kuriuose jie  savo besiformuojančios sielos kalba išreiškė suvokimą apie sveikatą,  tai atspindėdami savo piešiniuose.
    Po parodos  pristatymo priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir jų mokytojos pademonstravo nuotaikingą ,,Švarių rankų" šokį.  O visa įstaigos  bendruomenė buvo pakviesta į  visuotinę mankštą ,,Sportuok linksmai".
     Už nacionalinio renginio organizavimą ir vykdymą įstaigos bendruomenei buvo įteikta Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro padėka.
     Įstaigos ugdytiniai ėmė linksmai šurmuliuoti, kai renginio pabaigoje  jiems buvo įteikta po   balioną  su logotipu  ,,Sveika mokykla".  Vyresniųjų grupių vaikai išvyko, nešini balionais, į Rotušės aikštę,  tuo prisistatydami miesto visuomenei,  kad jie ugdomi sveikatą stiprinančioje mokykloje ir tarsi ragindami - MOKYKIMĖS  GYVENTI SVEIKAI!
   
   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė
   


PROJEKTAS  "APKABINKIME ŽEMĘ KARTU"

Nušalnojo šalnos.
Nulynojo lietūs.
Atsidarė Vaivos vartai,
Parvažiavo Saulė.

Parvažiavo Saulė.
Saulė Karalienė.
Aukso raktais raktužėliais
Atrakino Žemę.
(M. Vainilaitis)

Šiais posmais Alytaus lopšelio-darželio "Pušynėlis" mažuosius  ugdytinius pasitiko ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Danisevičienė.
Dar snieguotą kovo 20-ąją visa mūsų darželio bendruomenė susibūrė šventiniame rytmetyje "Ką aš žinau apie Žemės dieną?"  Kalbėjome, jog šią dieną kiekvienas Žemės gyventojas turėtų bent pagalvoti apie ekologines problemas, su kuriomis vis dažniau susiduriame. Svarstėme, jeigu visi planetos gyventojai nors truputėlį prisidėtų rūšiuojant atliekas, taupant elektrą, vandenį, popierių, atsikvėptų ne tik Žemė, bet ir Žmogus. Na, o pradėti tausoti gamtos išteklius nusprendėme kiekvienas nuo savęs...
Saulutei vis drąsiau puošiant dangų, balandžio 17 dieną, susitikome pasidalinti įspūdžiais apie nuveiktus darbus. Vaikai pasakojo, dalijosi patirtimi kaip reikia taupyti elektrą, vandenį, popierių.
Žemę apkabinti nusprendėme netradiciniu būdu - savo širdelių šiluma, meile, draugyste. Tai simbolizavo Saulė, kuri savo spinduliais sujungė vaikučių, pedagogų ir Žemės vienybę.
Mūsų palinkėjimai: Nebūkime abejingi ir prisidėkime prie mus supančios aplinkos saugojimo kiekvieną dieną.

Parengė  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jurgita Danisevičienė

MAMYTE, NUMEGZK MAN SKARYTĘ

Jau dešimtą kartą tradiciškai Kauno menų darželis "Etiudas" surengė respublikinį vaikų  meno projektą "Skarelė Mamai", skirtą  Motinos dienai. Jame jau antrus metus dalyvauja ir Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" ugdytiniai. Šio projekto tikslas - išgyventi vaikams ir tėvams kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną.  Šiais metais projektą vykdė ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Reda Jocienė, Loreta Žulienė ir Jurgita Danisevičienė.
Gegužės 3-iosios rytą po didele, vaikų delniukais išpuošta skara, rinkosi mažųjų mamytės, močiutės, kiti svečiai. Šventę pradėjo  lopšelio-darželio direktorė Aldona Česnulienė, kuri visoms susirinkusioms mamoms tarė sveikinimo žodžius, kupinus pagarbos ir dėkingumo. Tyros vaikų akelės nenuleido žvilgsnio nuo brangiausio žmogaus, atviros šypsenos džiugino mamyčių širdeles.  Nuoširdžiausi žodžiai, jautriausi posmai, melodingos dainos - visa tai buvo skirta mamoms. Staigmeną visiems susirinkusiems paruošė Tajaus tėveliai, kai atidengę paslaptingą uždangą į dangų  paleido pulką baltasparnių balandžių. Kol mažieji lauko aikštelėje kreidelėmis piešė gėles, drugelius, širdeles savo brangiausiems žmonėms, mamytės vaikams ruošė dovaną - jungtinį  dailės darbą, kuris dabar puošia darželio laiptines.
Dėmesys, šypsena, meilus žodis - kiek nedaug reikia mylinčiai  motinos širdžiai. Būkit sveikos ir laimingos, mielosios mūsų mamos!

Jurgita Danisevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

PINU PYNĘ ŠIMTAMYLĘ

Liaudies menas - didžiulė, amžių patvirtinta ugdymo jėga. Ypač svarbia laikoma jo funkcija -  ugdyti  jautrų ir kūrybišką žmogų.
Įžengus į sparčios technikos pažangos laiką, vis dažniau norime stabtelėti gamtoje, prisiliesti prie tikro daikto, paklausyti per šimtmečius ėjusios liaudies išminties, pajusti ką turime savito, išskiriančio iš kitų  tautų.
Įstaigos pedagogės vis labiau domisi etnine kultūra ir stengiasi tomis žiniomis praturtinti savo ugdytinius. Todėl neatsitiktinai Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis"  auklėtojos įsijungė  į respublikinį projektą ,,Iš močiutės kraičio skrynios",  kurį organizavo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Molinukas". Projekto tikslas - skatinti vaikų domėjimąsi taikomuoju liaudies menu bei pasididžiavimą savosios tautos kultūra.
Alytaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis"  už aktyvų dalyvavimą  Vilniaus lopšelio-darželio ,,Molinukas projekto ,,Iš močiutės kraičio skrynios" respublikinėje kūrybinių darbų  parodoje ,,Pinu pynę šimtamylę"   gavo padėkos raštą.
Tad puoselėkime  savo tautos tradicijas, pasakokime apie jas savo vaikams, mokykime juos senolių išminties ir tuomet  nuolatos žaliuos lietuviškų tradicijų ąžuolas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė

       
PROJEKTAS ,,IR JUOKSIS DANTUKAI, SVEIKUČIAI BLIZGĖS" LOPŠELYJE - DARŽELYJE ,,PUŠYNĖLIS"

Gegužės 28 d. lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" salėje šurmuliavo ,,dantukai" ir ,,mikrobai". Į nuotaikingą  projekto ,,Ir juoksis dantukai sveikučiai blizgės" baigiamąjį šventinį rytmetį vaikučius pakvietė Skruzdėlytė Dytė (vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vilma Januškevičienė), Gydytoja (vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Reda Jocienė) ir Dantų Šepetėlis (Rūta  Mockevičiūtė, priešmokyklinės grupės ugdytinė.
Projektui ruošėmės iš anksto. Sveikatos valandėlių metu ugdytiniai buvo supažindinti su burnos higienos svarba, išaiškintos pasekmės, kurios ištinka nesilaikant pagrindinių dantų priežiūros reikalavimų. Tai atsispindėjo dailės darbelių parodoje ,,Dantukų draugai ir priešai".
Grupėse lankėsi Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos specialistė Renata Kuodienė ir sveikatos stiprinimo specialistė Rima Smolskytė. Jos  papasakojo apie dantukų priežiūrą, pamokė  taisyklingų valymo judesių bei įteikė pasižadėjimus, kad dantukus  valysis du kartus kiekvieną dieną.
  Šventinio rytmečio metu ,,gydytoja"  tikrino vaikų žinias apie burnos higieną, aiškinosi ką valgyti, kad nesugestų dantukai. Vaikai minė mįsles, atskleidė posakių apie dantis reikšmę, atliko užduotėles - rūšiavo šepetukus, dantų pastas, tinkamas vaikams ir suaugusiems, atrinko sveiko ir nesveiko maisto korteles. Daug šypsenų sukėlė mini spektakliukas apie mergaitės dantuką užpuolusius Mikrobus, nuo kurių išgelbėjo Dantų Šepetėlis.
  Džiaugsmingas sveikų dantukų paradas užbaigė šventę.
   ,,Pušynėlio" bendruomenė dėkoja mamytėms: Daivai Čeponienei, Giedrei Garliauskienei,
Jurgitai  Zaparackienei,  Edvardui Minikauskui  ir  kitiems tėveliams prisidėjusiems rengiant šventę vaikučiams.
  Tai jau penktas renginys mūsų įstaigoje Sveikatingumo metams pažymėti bei septintas projektas šiais mokslo metais. Džiaugiamės, kad projektas buvo naudinga pamokėlė mažiesiems.

Vilma Januškevičienė,  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, sveikatingumo grupės narė
SPORTO ŠVENTĖ ,,MAMA, TĖTIS, AŠ - SPORTIŠKA ŠEIMA" ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PUŠYNĖLIS"

Įsibėgėjus vasarai surengėme ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvelių sporto šventę "Mama, tėtis, aš - sportiška šeima". Tai vienas iš mūsų, sveikatą stiprinančios įstaigos renginių, skirtų sveikatingumo metams pažymėti. Birželio mėnuo pasirinktas neatsitiktinai, tai - sveikos šeimos mėnuo.
Spalvingai papuoštoje lauko aikštelėje visus susirinkusius šokiu pasveikino palaikymo komandos šokėjos. Katytė (Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja) su Pelyte (Goda Dvareckaitė, ,,Bitučių'' grupės ugdytinė) šventės dalyvius ir svečius subūrė pažaisti lietuvių liaudies žaidimą, kartu pasimankštinti. Renginio vedėja, norėdama įsitikinti ar ,,Bitučių" grupės ugdytiniai labai greiti ir vikrūs, pakvietė juos kartu su tėveliais į sporto šalį.
Linksmoje ir nuotaikingoje šventėje vaikučiai ir jų tėveliai atliko įvairias estafetes, pareikalavusias greičio, vikrumo ir lankstumo. Dalyvius palaikė gausiai susirinkę sirgaliai. Daugiausia džiugių emocijų sukėlė tėvų porų bėgimas lankuose, vandens nešimas kibirėliuose.
Sportinė pramoga "Mama, tėtis, aš - sportiška šeima" ne tik skatina sveiką gyvenimo būdą, ugdo kilnų elgesį sportinėje veikloje, bet ir stiprina šeimų tarpusavio ryšius. Tą dieną nugalėtojų nebuvo, nes laimėjo DRAUGYSTĖ. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.
Pirmuosius sporto šventės įspūdžius ikimokyklinukai išreiškė popieriaus lape. Išraiškingi, pilni emocijų dailės darbeliai išsiųsti respublikinei vaikų piešinių parodai "Mano šeima sportuoja", kurią organizuoja  Kėdainių r. Krakių darželis.
Dėkoju tėveliams aktyviai dalyvavusiems renginyje.


Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

,,SMĖLIO PASAKOJIMAI" LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PUŠYNĖLIS"

Žaidimas su smėliu ir vandeniu įvairaus amžiaus vaikams pateikia nuostabių tyrinėjimo ir eksperimentavimo galimybių, lavina vaizduotę ir kūrybiškumą. Dėl to mūsų įstaigos pedagogės stengiasi sudaryti palankias sąlygas vaikų kūrybinei veiklai, aprūpinti reikalingomis priemonėmis.
Jau trečius metus įsijungiame į respublikinį vaikų kūrybos iš smėlio fotografijų parodą ,,Smėlio pasakojimai". Paskatinti ugdytiniai kūrė smėlio skulptūras, statė įvairius statinius ir puošė juos natūraliomis gamtinėmis medžiagomis: akmenukais, augalais, kriauklėmis, kaštonais ir pan. Grupių smėlio dėžėse iškilo ,,Smėlio pilys jūros karalystėje" (,,Viščiukų" gr.), ,,Kviečia smėlio miestas" (,,Žiogelių" gr.), ,,Indėnų pilys" (,,Drugelių" gr.), ,,Bitučių avilys-pilis" (,,Bitučių" gr.), ,,Barbių rojus" (,,Boružėlių" gr.).
Vaikams buvo malonu kurti iš smėlio, jie atsipalaidavo, džiaugėsi savo ir draugų darbeliais, juos panaudojo žaisdami. Kūrybos proceso akimirkas užfiksavome nuotraukose ir išsiuntėme projekto rengėjams. Paroda bus eksponuojama internetinėje svetainėje http://smeliopasakojimai.blogspot.com/.

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Alytaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" bendruomenė savo ugdytinių  naujaisiais 2013-2014 m. m. laukia  2013-09-02 d.

Gražios šventės ir sėkmingų mokslo metų!

                                                                                                       Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" administracija
Projekto ,,Žaliasis kodas" konkursas ,,Žaliųjų paslapčių dalybos"

Gražiame gamtos prieglobstyje įsikūrusio lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" bendruomenei, rūpi aplinkos išsaugojimas, kad neišnyktų natūralus gamtos grožis, kad kvėpuotume kuo mažiau užterštu oru. Mes stengiamės taupyti vandenį, elektrą, šilumą; stengiamės nešiukšlinti, rūšiuoti atliekas. Gamtosauginėmis temomis su ugdytiniais kalbame per įvairią veiklą, taip pat įsijungėme į projekto ,,Žaliasis kodas" konkursus. ŽALIASIS KODAS - tai Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės inicijuojamas kasmetinis kūrybinis aplinkos apsaugos ir ekologijos idėjas viešinantis projektas.
Pedagogės moko ugdytinius neskubėti išmesti nebenaudojamų daiktų, o jiems suteikti naują paskirtį. Taip gimė kūrybiniai, ekologiniai darbeliai: ,,Gandriukai" (,,Žiogelių" gr., auklėtoja Vilma Januškevičienė), ,,Bitutės pievoje" (,,Bitučių" gr., auklėtoja Jurgita Danisevičienė), ,,Popierinės gėlės", ,,Skaitmenys ir raidės" (,,Bitučių" gr., auklėtoja Reda Jocienė ir  auklėtojos padėjėja Simona Marčiulaitienė), darbelį ,,Aitvaras" (pagamino Ugnius su mama Inga Bubeliene), kurie dalyvavo ,,Žaliųjų paslapčių dalybų" konkurse. Projekto metu buvo patenkinti pagrindiniai vaiko poreikiai - bendrauti, pažinti, patirti įspūdžių bei kūrybiškai išreikšti save. Ugdytiniai įgijo žinių apie antrinių žaliavų panaudojimą, gamtos išteklių tausojimą.
Konkursui pasibaigus visi dalyviai buvo apdovanoti  kūrybinio ekologinio projekto ,,Žaliasis kodas" organizatorių vardiniais diplomais bei pasakų vaikams knygelėmis ,,Kai didysis žmogus sėdėjo ant stogo". Knygelė pagaminta iš perdirbto popieriaus nustebino mažuosius. Tai leido dar kartą prisiminti kaip galima puoselėti ir mylėti gamtą. Konkurso ,,Žaliųjų paslapčių dalybos" atminimo dovanėles dalyviams įteikė lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" direktorė Aldona Česnulienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Gurevičienė, kurios palinkėjo nelikti abejingiems mus supančiai aplinkai.

Reda Jocienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja